År 2015 började företaget genomföra speditions tjänster och blev medlem i ett nationellt litauiskt förbund ”Lineka”. Huvudtrafikströmmen kommer från Norge och Sverige till Litauen, Lettland och Estland, men vi utvecklar även en kraftig verksamhet åt andra håll. Vi arbetar med många trovärdiga partner-transportörer. Vi utför transportering av fullständiga (FTL) och partiella (PTL) laster samt med för transportering av farliga gods (ADR) i alla riktningar. Vi kan erbjuda till olika slags av transport och garantera att lasten kommer i önskad tid. ”Skandeka“ levererar laster i alla svårighetsgraders. De ständigt övervakande databaser som vi har, tillåter oss att organisera transport som kunden önskar i väldigt kort tid oberoende av om det är gardiner - eller kylvagn. Företaget omedelbart utför uppgiften som kunden överlämnar och arbetar enligt de stränga avtalsvillkoren, termen och skyldigheterna.