Landtransportering är huvudverksamhet av AB ”Skandeka“. De internationella transporteringarna från/till Norge, Sverige, Finland, Litauen, Lettland och Estland handleddas av kvalificerade företagets transportansvariga. Företagets fordon uppfyller de senaste standarderna och kraven, en del av dem är tekniskt anpassade för transportering av farliga gods (ADR). Verksamhetens försäkring täcker fraktförares ansvar (CMR).

 • Transportering av fullständiga laster (82-120 m3) med gardin- och kylvagnar;
 • Transportering av partiella laster (1-33 europapall) med gardin- och kylvagnar;
 • Transportering av farliga gods (ADR);
 • Transportering av överdimensionerade gods;
 • Import från de Nordiska till de Baltiska länderna;
 • Export från de Baltiska länderna.

LOGISTIK

Företaget reglerar varuflöde mellan Nordiska och Baltiska länder och utför kvalificerade logistiska tjänster med hjälp av de modernaste datasystem som omfattar gods transportering, lastning och lossning, hantering av tullformaliteter och lagring.

 • Lastkonsolidering;
 • CMR, TIR och andra dokumenthantering;
 • Import och export dokumenthantering (det gäller också företag från andra EU medlemsstater i Litauen);
 • Re-utföring i tullterminal och lagerlokaler;
 • Hantering av alla tullformaliteter.
FRAKTTRANSPORTERING MED KYLVAGN

Det är en operativ transportering som garanterar underhållning av temperatur under hela resan. En bred temperaturunderhållnings intervall gör det möjligt att transportera laster på vilken årstid som helst och hindrar från temperaturvariation som kan skada lasten under transporteringen.

TRANSPORTERING AV FULLSTÄNDIGA LASTER

Huvudverksamheten av AB ”Skandeka“ omfattar lasttransporteringen med påhängsvagnar med tält och spedition tjänsterna i de Baltiska och Nordiska länderna. Vi genomför transportering av fullständiga laster (FTL - full truck load) i alla riktningar.

TRANSPORTERING AV PARTIELLA LASTER

Transportering av partiella laster (PTL - partial truck load) är både ett av de svåraste och ett av de mest lovande områden inom logistik. Vi transporterar små och stora laster med den standard gardin - och kylvagnarna inom Norden och Östersjöområdet.

TRANSPORTERING AV SKRYMMANDE GODS

Laster kan transporteras med stora fordontåg med tält, som rymmer mellan 114 och 120 m3 laster, 38 europapall (EP)

TRANSPORTERING AV ÖVERDIMENSIONERADE GODS

Transportering av överdimensionerade gods är särskilt svårt transporterings område, som kräver speciell, tekniskt bra utrustad teknik, tillstånd och bevis, förhands avtal, speciellt utbildade chaufförer och även eskort vid behov.

TRANSPORTERING AV FARLIGA FRAKTER

Alla fordon som tillbehör till företaget uppfyller de senaste tekniska standarderna och kraven och är tekniskt anpassade för transportering av farliga frakter (ADR). De strängt utvalda och väl utbildade chaufförer har ADR-bevis.

TRANSPORTERING FRÅN DÖRR TILL DÖRR

Dörr-till-dörr tjänster innehåller upphämtning av alla slags laster från sändare och transportering till mottagare. Vi har även mindre fordon som hjälper att nå mottagare snabbare och utan ytterligare problem.