TULL MEDLING

Ständigt utvidgade av kommersiell verksamhet och vill skydda sina kunder från ytterligare oro avseende tullformaliteterna ledde till det att företaget “Skandeka” erbjuder sina kunder till nedanstående tjänster: förberedning av tulldokument; försäkringstjänster, kundens representation i tullen och under tillstånds, bevis och certifikats förvärvande; kontroll av de förfaranden som utförs tullen; samråd om tullformaliteter.

 

  • Eksportdeklarationens (EX) förberedelse och utfärdande för EU:s juridiska personer;
  • Eksportdeklarationens (EX) bokslut och TIR-carnet öppning;
  • Förberedelse av återföljande dokument till laster enligt kundens instruktioner.

 

FÖRVARING

Vårt förvaringscentrum finns i Panevezys. Företaget disponerar 1000 m2 av välutrustade och väl skyddade lagren. Lagern är utrustad med metallstativ. Lokalerna är torra, rena och väl ventilerade. För lastning och lossning har vi moderna hissar i olika krafter. Erfarna anställda hanterar lastning av laster i olika storlekar, förvaring och förberedning för ytterligare transportering effektivt och säkert. Video kameror används för övervakning av arbetsprocess. Vårt företag garanterar full säkerhet av de intagna lasterna.

  • Lastförvaring;
  • Omlastning;
  • Lastsortering och mätning;
  • Hantering av icke-standardiserade laster;
  • Lastsäkring.