TOLL MEGLING

For å unngå ekstra bekymringer knyttet sammen med tollformaliteter, yter selskapet vårt disse tjeneste: forberedelse av tolldokumenter, forsikringstjenester, vi kan også representere kunder på tollstasjon hvis man trenger tillatelser, attester, sertifikater; utføring av kontrollrutiner av tollstasjon, rådgiving av tollformaliteter.

 

  • Forbereding og utstedelse av eksportdeklarasjon (EX) for Eus juridiske personer
  • Nedleggelse av eksportdeklarasjon (EX) og TIR-carnet utstedelse
  • Dokumentasjonen som følger forsendelser av forberedelser i henhold til kundens instruksjoner.

 

OPPBEVARING

Vårt logistikk senter er plassert i Panevėžys. Selskapet disponerer 1000 m2 god innredete og tilpassede lager. Der finnes hyller laget av metallkonstruksjoner, lokaler er tørre, rene og godt ventilert. For lasting og lessing har vi moderne lesseapparater. Erfarne medarbeidere utfører forskjellige typer frakter operasjoner på en operativ og trygg måte, også jobber med oppbevaring og forbereder frakter til videre bevegelser. Selskapet vårt garanterer full tryghet for alle frakter som blir tatt imot i lagrene våre.

  • Bevaring av frakter;
  • Omlasting av frakter;
  • Sortering og måling av frakter;
  • Føring av stykkgods og partigods;
  • Forsterking av frakter..