VÅR FORDONSPARK

Företaget disponerar 45 fordon varav 35 är Volvo dragfordon med 13,6 m. långa påhängsvagnar med tält och påhängsvagnar–kylskåp, som uppfyller EURO-4, EURO-5, EURO-6 standarder samt 120 kubik meter fordonståg för transportering av stor volym frakt. Satellitsystem som finns på varje fordon tillåter mottagning av precis information om fordonets rörelse och lokalisering. Det garanterar belastnings säkerhet.

Transport:

  • Gardinvagnar;
  • Påhängsvagnar;
  • Fordonståg;
  • Isotermiska påhängsvagnar;
  • Transport för transportering av farliga gods (ADR);
  • Transport för transportering av överdimensionerade gods

80 % av fordon park tillverkades år 2012 eller senare.